DISTANS

Dom flesta healingar och transformationer sker på distans. Samtal över telefon eller avslappnat tillstånd där du är. Genom energiarbete så är vi varken begränsade av tid eller rum.