TWINFLAME HEALING

TWINFLAMEHEALING
45 MIN 888:-

Denna healing fokuserar på att balansera upp ditt Yin & Yang. Ditt maskulina och feminina. Fokus ligger på den gudomliga kärleken och det är även den jag använder när jag sänder denna healing. Den kommer arbeta inom som runt dig i energierna där. Även inom som runt din Twinflame.

Även i banden och energin emellan er. Balanserar upp elementen och tänder upp flammorna. En healing för dig som vill komma framåt och närmre din din Twinflame. Sänder även frekvenser balanserar och transformerar. Vi kan fokusera på olika problem som ligger i er förening. Tex kommunikation, flykt och separations smärta.

Denna healing jobbar även i dom inre såren. Övergivenhet, avvisande, förödmjukelse, orättvisa och svek. Går genom tidigare liv och förfäder och löser upp energier kopplat till det kollektiva medvetandet.